SOUTĚŽNÍ ŘÁD – PRAVIDLA 2018

Printer iconVerze pro tisk

I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Český svaz pole & art sports, z.s., zkráceno na ČESPAS, z.s. (dále takto uváděno v textu), se sídlem Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8 – Libeň. ČESPAS je spolkem zaměřeným na rozvoj dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím pohybových aktivit. ČESPAS vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách.

ČESPAS vytváří svou pravidelnou soutěžní a metodickou činností podmínky pro masové zapojení dětí, mládeže a dospělých, a to jak pro rekreační formu pole & art sports, tak i pro vrcholovou úroveň.

II. TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Finále Mistrovství ČR v POLE ART 2018 (dále jen MČR v POLE ART 2018), se koná v termínu dne 14. 10. 2018. Místem konání je Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1.

Důležité termíny pro MČR v POLE ART 2018:

10. 1. 2018otevření soutěže, zveřejnění pravidel
11. 1. 2018spuštění přihlášek
15. 4. 2018uzávěrka přihlášek ve 23:59 hod (úhrada startovného a připsání platby na účet do 7 dnů od podání přihlášky)
25. 6. 2018ukončení zaslání odkazu na semifinálovou videonahrávku ve 23:59 hod
17. 7. 2018zveřejnění výsledků postupujících soutěžících do finále MČR v POLE ART 2018
30. 8. 2018termín pro zaslání:
 • hudby nebo videoprojekce v požadovaném formátu
 • rezervace hudby
 • soupis rekvizit a jména/příjmení v případě živé rekvizity
 • informace ohledně příchodu na scénu
 • nahlášení jména a příjmení doprovodné osoby/trenéra
14. 10. 2018finále MČR v POLE ART 2018

Účastnické (startovací) poplatky:

 • kategorie Děti, Junioři A, Junioři B: výše startovného 550,- Kč
 • kategorie Dvojice Junioři: výše startovného 800,- Kč / pár
 • kategorie Ženy Amatéři, Ženy Profesionálové, Ženy Elita, Ženy Masters 40+, Muži 18+, výše startovného 950,- Kč
 • kategorie Dvojice, výše startovného 1250,- Kč / pár

Členové ČESPAS mohou na startovné uplatnit slevu 10 %. Pro kategorie dvojic platí sleva v případě, že alespoň jeden(a) soutěžící z dvojice je členem ČESPAS. Pro uplatnění zaškrtněte v přihlášce možnost "Jsem členem ČESPAS a uplatňuji slevu 10% slevu ze startovného".

III. PODMÍNKY ÚČASTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěžící musí mít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a zdravotní pojištění platné v době konání soutěže.
 2. Soutěž je otevřená soutěžícím z České republiky s platným občanstvím, trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (v posledním případě je nutno prokázat pobyt v České republice minimálně 2 roky). V případě trvalého nebo přechodného pobytu je potřeba zaslat oskenovaný doklad na email organizátora soutěže v den odeslání přihlášky (info@cespas.cz). V případě studia v ČR (SŠ, VOŠ, VŠ) je potřeba prokázat své studium potvrzením a razítkem školy, kterou student(ka) navštěvuje.
 3. Soutěžící mladší 18 let se mohou přihlásit s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Dokument Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé(ho) musí být zaslán emailem na info@cespas.cz, současně s odesláním přihlášky.
 4. Soutěžící musí do 7 dnů po odeslání přihlášky uhradit nevratný účastnický poplatek (startovné) na účet pořadatele soutěže. Platební informace soutěžící obdrží v potvrzovacím emailu po odeslání přihlášky.
 5. Soutěžící může odeslat jednu i více přihlášek.
 6. Soutěžící v kategoriích dvojic se přihlašují dvěma přihláškami, každý/á soutěžící za sebe.
 7. Minimální věková hranice soutěžící(ho) je 6 let v roce konání soutěže MČR v POLE ART 2018.
 8. Všechny přihlášky na MČR v POLE ART 2018 musí být vyplněny v českém jazyce.
 9. Všichni přihlášení soutěžící musí být v dobrém zdravotním stavu a soutěžící ženy nesmí být gravidní.
 10. Seznam vypsaných soutěžních kategorií MČR v POLE ART 2018:
  • Děti (6 – 9 let, smíšená kategorie)
  • Junioři A (10 – 14 let, smíšená kategorie)
  • Junioři B (15 – 17 let, smíšená kategorie)
  • Dvojice Junioři (6 – 17 let, smíšená kategorie)
  • Ženy Amatéři (18 – 39 let)
  • Ženy Profesionálové (18 – 39 let)
  • Ženy Elita (18 – 39 let)
  • Ženy Masters (40+)
  • Muži (18+)
  • Dvojice (18+, smíšená kategorie)

Děti (6 – 9 let, smíšená kategorie)

Do kategorie Děti 6 – 9 let (dívky, chlapci) spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce dosáhnou věku 6 let a více. V soutěžním roce však nesmí dosáhnout věku 10 let.

Junioři A (10 – 14 let, smíšená kategorie)

Do kategorie Junioři A 10 – 14 let (dívky, chlapci) spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 10 let a více, v soutěžním roce však nedosáhnou věku 15 let.

Junioři B (15 – 17 let, smíšená kategorie)

Do kategorie Junioři B 15 – 17 let (dívky, chlapci) spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 15 let a více, nesmí však dosáhnout věku 18 let.

Dvojice Junioři (6 – 17 let, smíšená kategorie)

Do této kategorie spadají ti soutěžící, kdy obě/oba soutěžící nepřesáhnou věk 17ti let v roce konání soutěže, tj. 2018.

Ženy Amatéři (18 – 39 let)

Do kategorie Ženy Amatéři spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 18 let, mají základní zkušenost s pole dance, nejsou lektorkami pole dance, nikdy nesoutěžily v profesionální soutěži, ani se neumístily na prvních třech místech v národní/mezinárodní pole art nebo pole sport soutěži.

Ženy Profesionálové (18 – 39 let)

Do kategorie Ženy Profesionálové spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 18 let. Pole dance vyučují, věnují se pole dance profesionálně. Dále všechny soutěžící, které již soutěžily v kategorii Professionals v jakékoli jiné národní nebo mezinárodní soutěži pole art nebo pole sport soutěži, dále ty, které se v minulých ročnících pole art nebo pole sport soutěži umístily na prvních třech místech amatérské kategorie. Nepatří sem ty soutěžící, kteří již někdy soutěžily na elitní úrovni.

Ženy Elite (18 – 39 let)

Do kategorie Ženy Elite spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 18 let. Soutěžící, které vyučují pole dance a věnují se pole dance profesionálně. Soutěžící, kteří se v minulých ročnících pole art nebo pole sport soutěže umístily na prvních třech místech v kategorii Professionals, nebo již soutěžily v kategorii Elite v jakékoli jiné národní nebo mezinárodní soutěži.

Ženy Masters (40+)

Do této kategorie patří soutěžící, které v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 40 let a více. Tato kategorie dále nemá omezení „do“.

Muži (18+)

Do této kategorie spadají muži kteří dosáhnou v roce konání soutěže 18ti let.

Dvojice (18+, smíšená kategorie)

Do této kategorie patří ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2018 dosáhnou věku 18 let, postačí jeden z této dvojice.

IV. SYSTÉM SOUTĚŽE

 1. Soutěž je rozdělena na dvě (2) kola:
  1. kolo semifinále: na základě zaslaných videonahrávek přihlášených soutěžících budou odbornou porotou vyhodnoceni finalisté, kteří postupují do finále soutěže, termín pro zaslání videonahrávek do 25. 6. 2018
  2. kolo finále – živá vystoupení postupujících finalistů v divadle ABC dne 14. 10. 2018
 2. Přesný počet finalistů v každé kategorii bude oznámen po uzavření I. kola soutěže - semifinále, konkrétně po zjištění celkového počtu přihlášených soutěžících.
 3. V kategorii, kde bude přihlášeno 10 a méně soutěžících je postup do finále automatický. U kategorie, kde budou přihlášeni pouze 3 a méně soutěžící, dojde k vyhlášení pouze 1. místa.
 4. Semifinálové videonahrávky – odkazy, zasílají všichni soutěžící, stejně tak budou odbornou porotou všechny videonahrávky hodnoceny. Platí i pro kategorie, kde je přihlášen nižší počet soutěžících.
 5. Odborná porota MISTROVSTVÍ v POLE ART ČR 2018 hodnotí art&choreo, provedení a technickou náročnost výkonu.

V. SEMIFINÁLE – VIDEO KOLO

 1. Řádně přihlášení soutěžící zašlou na email organizátora (info@cespas.cz) odkaz na videonahrávku, kterou nahrají na YouTube. V případě komplikací a po písemném oznámení organizátorovi soutěže, může nahrávku zaslat přes úschovnu nebo leteckou poštu.
 2. Délka semifinálové nahrávky MČR v POLE ART 2018 je pro všechny kategorie sjednocena na délku jedna minuta a třicet sekund (1 min 30 s) s tolerancí + deset sekund (10 s) max.
 3. Termín pro zaslání odkazu na videonahrávku je nejpozději do 25. 6. 2018, čas 23:59 hod.
 4. Video musí být natočené speciálně za účelem soutěže MČR v POLE ART 2018, nesmí být sestříhané, musí být v jednom záběru ve studiu nebo v domácím prostředí na čistém pozadí.
 5. V záběru nesmí být žádné rušivé elementy, např. konverzace jiných osob. V případě, že soutěžící zahrne do své semifinálové nahrávky živou/živé rekvizitu/rekvizity, musí být patrné, že tato/tyto osoba/y patří do záběru a je/jsou součástí nahrávky. V záběru nesmí být zaznamenána např. osoba stojí za kamerou, divák nahrávky apod.
 6. Video musí být natočeno z čelního pohledu. Doporučujeme natočit video z takové vzdálenosti, aby byl dobře vidět výraz, make up a kostým, ale zároveň celá postava na tyči.
 7. Soutěžící ve všech kategoriích mají jednu tyč statickou a jednu spinovou (z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně).
 8. Všichni soutěžící musí použít obě tyče rovnoměrně.
 9. V záběru musí být vidět obě tyče, statická i spinová.
 10. Video musí být natočeno při dobrém osvětlení a barevně.
 11. Všechny nahrávky musí být pojmenovány: Příjmení, jméno, kategorie; např. Nová Pavlína, Amateurs ženy nebo Nová Pavlína + Nový Pavel, Doubles mixed, apod.
 12. Soutěžící mohou použít k tanci rekvizity a to i živé. Živá rekvizita musí být pouze doplňkem k soutěžící a nesmí provádět prvky na tyči.
 13. Cílem je zaujmout porotu nejen svými technickými dovednostmi, ale také kostýmem, příběhem, výběrem hudby apod.
 14. Semifinálová videonahrávka je zaměřena na show, originalitu, technické provedení a kombinaci prvků.
 15. Ze semifinále odborná porota vybere maximálně deset (10) postupujících soutěžících v každé kategorii + dva (2) náhradníky v každé kategorii, dle nejvyššího bodového hodnocení. Všichni tito soutěžící, včetně náhradníků, budou zveřejněni na webu organizátora a obesláni emailem nejpozději do 17. 7. 2018.
 16. Bodové hodnocení semifinále soutěže bude zveřejněno na webu organizátora nejpozději do 14ti dnů od vyhlášení postupujících do finále soutěže.
 17. Každý z porotců v semifinále hodnotí všechna hodnocená kritéria, kterými jsou:
  • art & choreo
  • provedení
  • technická náročnost

  PDF iconHodnocení semifinálových videonahrávek

VI. FINÁLE

 1. Finále soutěže MČR v POLE ART 2018 se koná v divadle ABC dne 14. 10. 2018.
 2. Vystoupení ve finále jsou veřejná a uskuteční se před publikem.
 3. Finálová vystoupení jsou hodnocena odbornou porotou ve složení čtyř (4) a více porotců.
 4. Délka finálového vystoupení:
  • kategorie Děti, Junioři A + B, Ženy Amatéři vystoupení v délce od dvou minut třiceti sekund do maximální délky tři minuty (2 min 30 s - 3 min max.)
  • kategorie Dvojice Junioři, Ženy Profesionálové, Ženy Masters 40+ vystoupení v délce od tří minut do maximální délky tři minuty třicet sekund (3 min – 3 min 30 s max.)
  • kategorie Ženy Elita, Smíšené dvojice 18+, Muži 18+: vystoupení v délce od tří minut třiceti sekund do maximální délky čtyři minuty (3 min 30 s – 4 min max.)
 5. Soutěžící ve všech kategoriích využívají jednu tyč statickou a jednu spinovou, z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně.
 6. Všichni soutěžící musí ve své choreografii využít obě tyče rovnoměrně.
 7. Soutěžící ve finále zasílají hudbu nebo videoprojekci ve stanoveném formátu přes úschovnu nebo leteckou poštu + zasílají informaci o použití rekvizit + nástupu na taneční scénu + doprovodné osoby/trenéry nejpozději do 30. 8. 2018 na email organizátora soutěže (info@cespas.cz).
 8. Porota z každé kategorie, na základě hodnocení soutěžního výkonu, vybere a vyhlásí tři (3) nejlepší soutěžící, tj. 1., 2., 3. místo. V případě, že v dané kategorii budou pouze tři (3) soutěžící a méně, vyhlášeno bude pouze 1. místo této kategorie.
 9. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě dané kategorie, obdrží zlatou medaili, soutěžící na druhém místě obdrží stříbrnou medaili, soutěžící na třetím místě obdrží bronzovou medaili. Všichni soutěžící obdrží certifikát o účastni ve finále MČR v POLE ART 2018.
 10. Detailní program soutěže a harmonogram s přesnými instrukcemi pro den konání finále, jako i průběh registrace apod. bude soutěžícím zaslán emailem nejpozději týden před konáním finále.
 11. Soutěžící v kategoriích Děti, Dvojice Junioři, Junioři A, Junioři B mají možnost doprovodu jedné dospělé osoby do zákulisí (back stage) divadla.
 12. Trenéři a živé rekvizity soutěžících mají přístup do zákulisí (back stage) divadla společně se soutěžící(m) po dobu přípravy a soutěžního vystoupení dané(ho) soutěžící(ho).
 13. Osoby uvedené v bodech 11. a 12., nahlášené organizátorovi do 30. 8. 2018, mají vstup na finále soutěže bez nutnosti zakoupení vstupenky.

VII. KOSTÝM A VYSTOUPENÍ

 1. Odhalování intimních partií je zakázáno. Soutěžící mohou odkládat části kostýmu jako např. kabát, maska, bunda, sukně, ale musí i poté zůstat oblečeni v dresu, muži mohou vystupovat s odhalenou horní částí těla.
 2. Jakákoli forma nahoty (odhalování intimních partií, poprsí u žen) povede k okamžitému vyloučení soutěžící(ho) ze soutěže.
 3. Je zakázáno tančit ve spodním prádle, topless nebo v jakémkoli erotickém prádle, taktéž jsou zakázány sexuálně laděné pohyby a gesta.
 4. Soutěžící mohou používat k tanci rekvizity, včetně živé rekvizity, které nejsou zdraví nebo životu nebezpečné jim ani okolí. O použití rekvizit musí informovat organizátora soutěže předem. Nesmí se jednat o otevřený oheň (svíčka), výbušniny, drogy, omamné látky apod.
 5. Rekvizity si každý soutěžící zajišťuje sám, včetně jejich dopravy tam i zpět.
 6. Živá rekvizita nemá povoleno provádět prvky/spiny na tyči.
 7. Tématické zpracování soutěžní choreografie v semifinále i finále nesmí být kontroverzní, tzn. nesmí navádět k násilí, propagovat drogy a jiné omamné látky, podporovat rasovou nesnášenlivost.
 8. Choreografie by měla obsahovat vyvážené množství spinů, dynamických kombinací, prvků na flexibilitu i silových prvků.
 9. Pro soutěžní choreografii je možné využít videoprojekci v uvedeném formátu, jejíž zpracování si každý ze soutěžících zajišťuje samostatně.
 10. Nasvícení tanečního prostoru na finále soutěže bude jednotné pro všechny soutěžící.
 11. Povolená obuv: taneční / sportovní obuv (baletní, jazzová, gymnastická), na vysokých podpatcích, platformy.
 12. Rukavice a chrániče na kolena nebo kotníky nejsou povoleny. Pokud zdravotní stav soutěžícího vyžaduje použití protiskluzových rukavic, je třeba zaslat potvrzení od lékaře na info@cespas.cz.
 13. Tejpování ze zdravotních důvodů je povoleno.
 14. Gripovací prostředky není dovoleno nanášet přímo na tyč. V případě potřeby si soutěžící nanese na tělo.

VIII. POROTA A SYSTÉM HODNOCENÍ

 1. Semifinálové nahrávky jsou hodnoceny třemi (3) porotci, kdy každý z porotců hodnotí všechny uvedené oblasti, tedy art & choreo, provedení, technickou náročnost.
 2. Porota ve finále soutěže je složena z jednoho (1) hlavního porotce a minimálně tří (3) dalších porotců. Celkem v počtu čtyř (4) a více porotců.
 3. V porotě usednou jak odborníci na pole dance/sport, tak odborníci a choreografové dalších tanečních disciplín.
 4. Hlavní porotce je zodpovědný za veškerá bodová hodnocení soutěže. Komunikuje s ostatními porotci a organizátorem soutěže. Rozhoduje a rozděluje dané oblasti hodnocení mezi jednotlivé porotce.
 5. Hlavní porotce může udílet minusové body, stejně tak může soutěžícího diskvalifikovat za porušení pravidel soutěže.
 6. Složení odborné poroty bude zveřejněno na webových stránkách.
 7. Jakýkoli kontakt mezi soutěžícím a členy poroty je před a v průběhu soutěže zakázán. V případě nesrovnalostí soutěžící kontaktuje organizátora nebo osobu určenou pro kontakt se soutěžícími.

Hodnocení & SCORE SHEETS

PDF iconDefinice hodnocených pojmů

IX. SOUTĚŽNÍ TYČE

 1. Na soutěži budou použity soutěžní tyče Gym Pole o průměru 45 mm, o výšce 4,0 m.
 2. Tyč vpravo z pohledu diváků je spinová, tyč vlevo je statická.
 3. Mezi tyčemi je prostor cca 2,8 – 3 m.

X. HUDBA A VIDEOPROJEKCE

 1. Soutěžící zasílají hudbu nebo videoprojekci v požadovaném formátu nejpozději do 30. 8. 2018 na email organizátora soutěže (info@cespas.cz).
 2. Rezervace hudby platí v rámci jedné soutěžní kategorie, tzn. stejná skladba se nesmí objevit vícekrát v jedné soutěžní kategorii. Rezervaci hudby soutěžící zasílají co nejdříve, nejpozději do termínu 30. 8. 2018 na email organizátora soutěže (info@cespas.cz).
 3. Pokud je již skladba rezervována, soutěžící bude organizátorem informován emailem, soutěžící musí zaslat náhradní skladbu.
 4. Záložní hudbu doporučujeme na finálové vystoupení vzít s sebou na USB.
 5. Není kladen důraz na žánr ani profil hudební stopy - je možno použít jakoukoli hudbu s výjimkou skladeb s vulgárním, extrémistickým, diskriminujícím nebo jinak nevhodným textem.
 6. Délka skladby se rovná délce finálového vystoupení každé(ho) soutěžící(ho).

Požadované formáty a kvalita

 • Video formáty: AVI (Audio Video Interleaved) nebo MKV (Matroska video)
 • Video kvalita: 720p 16:9 (1280x720) 30 fps nebo 1080p 16:9 (1920x1080) 30 fps
 • Audio formáty: MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III) nebo MKS (Matroska sound)
 • Audio kvalita: datový tok minimálně 192kbps

XI. FOTO A VIDEO

 1. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže souhlas s použitím fotografií a videonahrávek pořízených v průběhu soutěže organizátorovi soutěže k propagačním účelům.
 2. Veškeré obrazové i audio materiály jsou natáčeny pro použití organizátora soutěže.
 3. Veškeré obrazové i audio materiály jsou majetkem organizátora soutěže.
 4. Soutěžící musí být během soutěže k dispozici pro fotografování a případné rozhovory pro média.
 5. Soutěžící si na místo konání finále MČR v POLE ART 2018 může zajistit vlastního fotografa pro pořízení vlastních obrazových materiálů, tato osoba se však musí prokázat platnou vstupenkou a nesmí při své práci nikterak omezovat výhled porotců, diváků a organizátora akce.

XII. MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE

Soutěžící může být automaticky diskvalifikován před, v průběhu nebo po soutěži na základě:

 • Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací na přihlášce, tj. např. zatajení jakýchkoli skutečností zařazení soutěžícího do odpovídající kategorie, účast a vítězství v jiných soutěží, zdravotní stav apod. Diskvalifikace se hodnotí dle závažnosti porušení soutěžního řádu.
 • Porušení pravidel a předpisů soutěžního řádu.
 • Jakékoli pomluvy na adresu organizátora, poroty, ostatních soutěžících v průběhu celé soutěže – od zveřejnění až do ukončení ročníku soutěže.
 • Nesportovní chování.
 • Ohrožování svého života a zdraví nebo života a zdraví ostatních soutěžících, organizátora, porotců nebo diváků.
 • Nedostavení se na finále soutěže nebo taneční scénu v čase svého vystoupení.
 • Vědomé odhalení intimních partií.
 • Přímé oslovování porotců za účelem diskuse o průběhu soutěže nebo přímé či nepřímé ovlivňování výsledků před nebo v průběhu soutěže.
 • Používání vulgarismů na adresu porotců, diváků, organizátora nebo ostatních soutěžících.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v pravidlech a předpisech soutěže nebo jejich příloh. Tyto změny oznámí na webových stránkách soutěže.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo, na základě rozhodnutí poroty a na základě posouzení zaslané videonahrávky do semifinále soutěže, přesunout soutěžící(ho) do jiné kategorie, vyhlásit a udělit speciální Divokou kartu organizátora pro jednoho soutěžícího ze všech soutěžních kategorií, apod.
 3. Organizátor během finále zajistí odborný zdravotní dozor, který bude poskytovat základní první pomoc.
 4. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za poškození a odcizení věcí soutěžících ani porotců.
 5. Organizátor se zavazuje:
  • Zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících.
  • Zkontrolovat a prověřit instalaci tyčí.
  • Zajistit prostorové zkoušky v den konání finále.
  • Zajistit čištění tyčí před vystoupením každé(ho) soutěžící(ho).
  • Zajistit porotce se všemi nezbytnými znalostmi týkajícími se této soutěže.

PDF iconSouhlas zákonného zástupce ke stažení

Printer iconVerze pro tisk

Copyright 2023

www.cespas.cz