SOUTĚŽNÍ ŘÁD – PRAVIDLA 2019

Printer iconVerze pro tisk

I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Český svaz pole & art sports, z.s., zkráceno na ČESPAS, z.s. (dále takto uváděno v textu), se sídlem Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 227 131 58. ČESPAS je spolkem zaměřeným na rozvoj dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím pohybových aktivit. ČESPAS vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách.

ČESPAS vytváří svou pravidelnou soutěžní a metodickou činností podmínky pro masové zapojení dětí, mládeže a dospělých, a to jak pro rekreační formu pole & art sports, tak i pro vrcholovou úroveň.

IIa. TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Finále Mistrovství ČR v POLE ART 2019 (dále jen MČR v POLE ART 2019), se koná v termínu dne 13. 10. 2019.

Místem konání je divadlo Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1.

Důležité termíny pro MČR v POLE ART 2019:

12. 12. 2018otevření soutěže, zveřejnění pravidel na webových stránkách MČR v Pole Art a FB události
16. 1. 2019spuštění přihlášek MČR v Pole Art
3. 4. 2019uzávěrka přihlášek ve 23:59 hod, součástí přihlášky je úhrada startovného a připsání platby na účet do 5 dnů od odeslání přihlášky
17. 6. 2019ukončení zaslání odkazu na semifinálovou videonahrávku ve 23:59 hod
17. 7. 2019zveřejnění výsledků postupujících soutěžících do finále MČR v POLE ART 2019 na webu soutěže
13. 9. 2019termín pro zaslání podkladů a informací ohledně finálového vystoupení:
 • hudby nebo videoprojekce v požadovaném formátu
 • upřesnění a soupis rekvizit
 • informace ohledně příchodu na scénu
 • krátký popis tanečního vystoupení
 • nahlášení jména a příjmení doprovodné osoby pro kategorie Děti, Junioři A a Junioři B
 • nahlášení jména a příjmení trenéra (v případě jeho přítomnosti v backstage) pro všechny kategorie
13. 10. 2019finále MČR v POLE ART 2019

IIb. ÚČASTNICKÉ (STARTOVACÍ) POPLATKY

 1. Pro účast v 5. ročníku soutěže MČR v Pole Art 2019 je zvýhodněno startovné pro členy ČESPAS v soutěžním roce 2019.
 2. V soutěžním roce 2019 soutěže MČR v Pole Art, nebude uplatňována sleva 10% jednotlivec, 15% studio, na startovném, tato sleva je již uplatněna v uvedených částkách.
 3. Procentuální slevy pro členy ČESPAS, z.s. (10% jednotlivec, 15% studio), se budou dále vztahovat:
  • na startovné jiných soutěžích pořádaných ČESPAS, z.s.
  • na nákup vstupenek na soutěže pořádané ČESPAS, z.s.
  • členové ČESPAS, z.s. mají možnost zažádat o finanční podporu při postupu do finále jiné mezinárodní pole & art soutěže
  • na uplatnění slevy v kurzech PDA akademie
 4. Příspěvek členství v ČESPAS, z.s. od 1.1.2019 – 31.12.2019 je ve výši 550,- Kč/osoba/rok.
 5. V případě odstoupení ze soutěže není poplatek startovného vratný.

Startovné SEMIFINÁLE

 1. Zvýhodněná cena startovného pro členy ČESPAS: soutěžící musí mít uhrazen členský příspěvek pro rok 2019, pokud není prezidiem ČESPAS pro rok 2019 rozhodnuto jinak (např. udělení čestného členství pro rok 2019).
 2. Pro kategorii Dvojice Junioři a kategorii Dvojice 18+: pro uplatnění startovného za zvýhodněnou cenu je podmínkou, aby obě osoby z dvojice byly členy ČESPAS, z.s. a měly uhrazené roční členství.
Startovné SEMIFINÁLE - ČLENOVÉ ČESPAS, z.s.
Kategorie dospělých od 18+
Ženy Amatéři, Ženy Profesionálové, Ženy Elite, Ženy Masters, Muži
600,- Kč / osoba
Kategorie Dvojice smíšené 18+1150,- Kč / dvojice
Kategorie dětí do 17 let
Děti, Junioři A, Junioři B, Dvojice junioři
350,- Kč / osoba nebo dvojice
Startovné SEMIFINÁLE - OSTATNÍ (NEČLENOVÉ ČESPAS, z.s.)
Všechny kategorie 1.300,- Kč /osoba nebo dvojice

Startovné FINÁLE

 1. Postupující finalisté MČR v Pole Art 2019 musí doplatit startovné pro finále dle tabulky níže.
 2. Doplatek startovného je potřeba zaslat do 5 dnů od obdržení emailu o postupu do finále soutěže MČR v Pole Art 2019.
 3. V případě, že tento doplatek nebude zaslán ve stanoveném termínu, je možné postoupit místo náhradníkovi v pořadí.
Startovné FINÁLE - ČLENOVÉ ČESPAS, z.s.
Všichni finalisté 300,- os/ osoba nebo dvojice
Startovné FINÁLE - OSTATNÍ (NEČLENOVÉ ČESPAS, z.s.)
Všichni finalisté500,- Kč / osoba nebo dvojice

III. PODMÍNKY ÚČASTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěžící musí mít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a zdravotní pojištění platné v době konání soutěže. Děti a Junioři do 18 let dokládají souhlas zákonného zástupce.
 2. Soutěž je otevřená soutěžícím z České republiky s platným občanstvím, trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (v posledním případě je nutno prokázat pobyt v České republice). V případě přechodného pobytu je potřeba zaslat oskenovaný doklad na email organizátora soutěže v den odeslání přihlášky (info@cespas.cz). V případě studia v ČR (SŠ, VOŠ, VŠ) je potřeba prokázat své studium potvrzením a razítkem školy, kterou student(ka) navštěvuje.
 3. Soutěžící mladší 18 let se mohou přihlásit s písemných souhlasem zákonných zástupců. Dokument Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé(ho) musí být odeslán společně s přihláškou.
 4. Soutěžící musí do 5 dnů po odeslání přihlášky uhradit nevratný účastnický poplatek (startovné) pro semifinále na účet organizátora soutěže. Platební informace soutěžící obdrží v potvrzovacím emailu po odeslání přihlášky.
 5. Soutěžící může odeslat jednu i více přihlášek, může tedy soutěžit v kategorii jednotlivců a současně v kategorii dvojic.
 6. Soutěžící v kategoriích dvojic musí zaslat přihlášku každý sám za sebe (tedy dvě přihlášky).
 7. Minimální věková hranice soutěžící(ho) je 6 let v roce konání soutěže MČR v POLE ART 2019.
 8. Všechny přihlášky na MČR v POLE ART 2019 musí být vyplněny v českém jazyce.
 9. Všichni přihlášení soutěžící musí být v dobrém zdravotním stavu a soutěžící ženy nesmí být gravidní.
 10. Seznam vypsaných soutěžních kategorií MČR v POLE ART 2019:
  • Děti (6 – 9 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)
  • Junioři A (10 – 14 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)
  • Junioři B (15 – 17 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)
  • Dvojice Junioři (6 – 17 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)
  • Ženy Amatéři (18 – 39 let, ženy)
  • Ženy Profesionálové (18 – 39 let, ženy)
  • Ženy Elite (18 – 39 let, ženy)
  • Ženy Masters (40+, ženy)
  • Muži (18+, muži)
  • Dvojice (18+, smíšená kategorie pro ženy i muže)

Děti (6 – 9 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)

Do kategorie Děti spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 6 let a více. V soutěžním roce však nesmí dosáhnout věku 10 let.

Junioři A (10 – 14 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)

Do kategorie Junioři A spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 10 let a více, v soutěžním roce však nedosáhnou věku 15 let.

Junioři B (15 – 17 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)

Do kategorie Junioři B spadají ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 15 let a více, nesmí však dosáhnout věku 18 let.

Dvojice Junioři (6 – 17 let, smíšená kategorie pro dívky i chlapce)

Do kategorie Dvojice Junioři spadají ti soutěžící, kdy ani jeden / jedna ze soutěžících nepřesáhne věku 17ti let v roce konání soutěže, tj. v roce 2019. Dvojice, kdy jeden / jedna ze soutěžících dosáhne v soutěžním roce 18 let, musí soutěžit již v kategorii dospělých.

Ženy Amatéři (18 – 39 let, ženy)

Do kategorie Ženy Amatéři spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 18 let, mají základní zkušenost s pole dance, nejsou lektorkami pole dance, nikdy nesoutěžily v profesionální soutěži, ani se neumístily na prvních třech místech v národní/mezinárodní pole art nebo pole sport soutěži.

Ženy Profesionálové (18 – 39 let, ženy)

Do kategorie Ženy Profesionálové spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 18 let. Pole dance vyučují, věnují se pole dance profesionálně. Dále všechny soutěžící, které již soutěžily v kategorii Profesionálové v jakékoli jiné národní nebo mezinárodní soutěži pole art nebo pole sport soutěži, dále, ty které se v minulých ročnících pole art nebo pole sport soutěži umístily na prvních třech místech amatérské kategorie. Nepatří sem ty soutěžící, kteří již někdy soutěžily na elitní úrovni.

Ženy Elite (18 – 39 let, ženy)

Do kategorie Ženy Elite spadají ty soutěžící, které v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 18 let. Soutěžící, které vyučují pole dance a věnují se pole dance profesionálně. Soutěžící, kteří se v minulých ročnících pole art nebo pole sport soutěže umístily na prvních třech místech v kategorii Profesionálové nebo již soutěžily v kategorii Elite v jakékoli jiné národní nebo mezinárodní soutěži.

Ženy Masters (40+, ženy)

Do kategorie Masters patří soutěžící, které v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 40 let a více.

Muži (18+, muži)

Do kategorie Muži patří ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 18 let a více.

Dvojice (18+, smíšená kategorie pro ženy i muže)

Do kategorie Dvojice patří ti soutěžící, kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 18 let, postačí jeden z této dvojice.

IV. SYSTÉM SOUTĚŽE

 1. Soutěž je rozdělena na dvě (2) kola:
  1. kolo Semifinále: na základě zaslaných videonahrávek přihlášených soutěžících budou odbornou porotou vyhodnoceni finalisté, kteří postupují do finále soutěže.
   Termín pro zaslání odkazu na videonahrávku je do 17. 6. 2019 včetně.
  2. kolo Finále – živá vystoupení postupujících finalistů v prostorách divadla Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1.
 2. Přesný počet finalistů v každé kategorii bude oznámen po uzavření I. kola soutěže Semifinále.
 3. V kategorii, kde je přihlášeno 10 a méně soutěžících, je postup do finále automatický. Kategorie, kde jsou přihlášeni pouze 3 a méně soutěžících, dojde k vyhlášení pouze 1. místa.
 4. Semifinálové odkazy na videonahrávky zasílají všichni řádně přihlášení soutěžící, stejně tak budou odbornou porotou všechny videonahrávky hodnoceny. Platí i pro kategorie, kde je přihlášen nižší počet soutěžících a postup je tak automatický.
 5. Odborná porota MISTROVSTVÍ v POLE ART ČR 2019 hodnotí art & choreo, provedení a technickou náročnost výkonu.
 6. V případě, že soutěžící nebudou dodržovat předepsané termíny dle harmonogramu, obdrží jeden upozorňující email maximálně. Pokud nezareagují do následujících 24hodin, budou ze soutěže vyřazeni s okamžitou platností.

V. SEMIFINÁLE

 1. Řádně přihlášení soutěžící vyplní formulář, do kterého vloží odkaz na videonahrávku, kterou nahrají na YouTube.
 2. Délka semifinálové nahrávky MČR v POLE ART 2019 je pro všechny kategorie sjednocena na délku jedna minuta a třicet sekund (1min 30s), s maximální možnou tolerancí 10 sekund (1min 40s).
 3. Každá soutěžní videonahrávka, která bude mít délku více jak 1min 40s nebude hodnocena a soutěžící bude se soutěže vyloučen/a.
 4. Semifinálové nahrávky jsou hodnoceny odbornou porotou ve složení tří porotců.
 5. U videonahrávky není potřeba žádné předmluvy, představení soutěžícího jménem, příjmením apod. Videonahrávka slouží pro účely hodnocení tanečního výkonu soutěžící(ho).
 6. Termín pro zaslání odkazu na videonahrávku je nejpozději do 17. 6. 2019, čas 23:59 hod.
 7. Video musí být natočeno speciálně za účelem soutěže MČR v POLE ART 2019.
 8. Tematické zpracování soutěžní choreografie v semifinále nesmí být kontroverzní, tzn. nesmí navádět k násilí, propagovat drogy a jiné omamné látky, podporovat rasovou nesnášenlivost.
 9. Video musí být v jednom záběru ve studiu nebo v domácím prostředí na čistém pozadí, nesestříhané.
 10. Hudba nesmí být do nahrávky vložena dodatečně.
 11. V záběru nesmí být žádné rušivé elementy, např. konverzace jiných osob, postava kameramana apod.
 12. Video musí být natočeno při dobrém osvětlení a barevně.
 13. Video musí být natočeno z čelního pohledu. Doporučujeme natočit video tak, aby byl dobře vidět i výraz, make-up a kostým. Zároveň také celá postava na tyči.
 14. Pohyb kamery je povolen. V záběru však musí zůstat zachována viditelnost obou tyčí, spinové i statické. Tzn. je možné posunout záběr ve směru nahoru-dolů, vpravo-vlevo, ale vždy tak, aby byl v záběru celý prostor/obě tyče. Použití techniky tzv. "Rybí oko" je povoleno, nesmí však deformovat obraz.
 15. Soutěžící ve všech kategoriích mají jednu tyč statickou a jednu spinovou a svůj taneční výkon rozdělí rovnoměrně mezi obě tyče.
 16. Z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně.
 17. Všechny nahrávky musí být pojmenovány: Kategorie_Příjmení_Jméno; např. Amatéři _Nová_Anežka nebo Dvojice smíšené _Nová_Anežka + Nový_Pavel, apod.
 18. Soutěžící mohou použít k tanci rekvizity. Kruh (aerial hoop) a šála (silks) nejsou považovány za rekvizity ale za další sportovní nástroje, tzn. nejsou povoleny.
 19. Živé rekvizity (osoby) pro letošní rok nejsou povoleny.
 20. Cílem je zaujmout porotu nejen svými technickými dovednostmi, ale také kostýmem, příběhem, výběrem hudby apod.
 21. Semifinálová videonahrávka je zaměřena na show, originalitu, technické provedení a kombinaci prvků.
 22. Ze semifinále odborná porota vybere maximálně deset (10) postupujících soutěžících v každé kategorii + dva (2) náhradníky v každé kategorii, dle nejvyššího bodového hodnocení. Všichni tito soutěžící, kteří postupují do finále, včetně náhradníků, budou zveřejněni na webu organizátora do 17. 7. 2019.
 23. Všichni postupující finalisté, včetně náhradníků, budou obesláni emailem do 20. 7. 2019.
 24. Všichni postupující finalisté 1. – 10. v pořadí, musí do 5 dnů od obdržení emailu s rozhodnutím o postupu do finále, uhradit doplatek pro finále. Náhradníci tento doplatek prozatím nehradí.
 25. Bodové hodnocení semifinále soutěže bude zveřejněno na webu organizátora nejpozději do 14ti dnů od vyhlášení postupujících do finále soutěže.
 26. Každý z porotců v semifinále hodnotí všechna hodnocená kritéria, kterými jsou:
  • umělecký dojem (art&choreo)
  • technickou náročnost (technique)
  • provedení (execution)

  PDF iconHodnocení semifinálových videonahrávek

VI. FINÁLE

 1. Finále soutěže MČR v POLE ART 2019 se koná v prostorách divadla Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1.
 2. Vystoupení ve finále jsou veřejná a uskuteční se před publikem.
 3. Finálová vystoupení jsou hodnocena odbornou porotou ve složení čtyř (4) a více porotců.
 4. Finálová vystoupení jsou dále hodnocena laickou porotou složenou ze zástupců partnerů a sponzorů soutěže. Ohodnocen je vždy nejlepší výkon v každé kategorii, tzv. Cena laické poroty.
 5. Délka finálového vystoupení:
  • kategorie Děti, Junioři A + B, Ženy Amatéři vystoupení v délce od dvou minut třiceti sekund do maximální délky tři minuty (2 min 30 s - 3 min max.)
  • kategorie Dvojice Junioři, Ženy Profesionálové, Ženy Masters 40+ vystoupení v délce od tří minut do maximální délky tři minuty třicet sekund (3 min – 3 min 30 s max.)
  • kategorie Ženy Elita, Smíšené dvojice 18+, Muži 18+: vystoupení v délce od tří minut třiceti sekund do maximální délky čtyři minuty (3 min 30 s – 4 min max.)
 6. Soutěžící ve všech kategoriích využívají jednu tyč statickou a jednu spinovou, z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně.
 7. Všichni soutěžící musí ve své choreografii využít obě tyče rovnoměrně (minimálně ze 3/4 délky každé tyče).
 8. Soutěžící ve finále vyplní a odešlou online formulář. Součástí formuláře je odkaz na úschovnu nebo leteckou poštu, kam nahrají hudbu nebo videoprojekci ve stanoveném formátu.
 9. Odborná porota z každé kategorie, na základě hodnocení soutěžního výkonu, vybere a vyhlásí tři (3) nejlepší soutěžící, tj. 1., 2., 3. místo. V případě, že v dané kategorii budou pouze tři (3) soutěžící a méně, vyhlášeno bude pouze 1. místo této kategorie.
 10. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě dané kategorie, obdrží zlatou medaili, soutěžící na druhém místě obdrží stříbrnou medaili, soutěžící na třetím místě obdrží bronzovou medaili. Všichni soutěžící obdrží certifikát o účastni ve finále MČR v POLE ART 2019.
 11. Laická porota vybere z každé kategorie vítěze této kategorie, který obdrží cenu laické poroty.
 12. Detailní program finále soutěže a harmonogram s přesnými instrukcemi pro den konání soutěže, jako i průběh registrace apod. bude soutěžícím zaslán emailem nejpozději týden před konáním finále soutěže.
 13. Pořadí soutěžících finalistů jednotlivých kategorií bude určeno losem organizátora soutěže.
 14. Pro finalisty v kategoriích Děti, Dvojice Junioři, Junioři A, Junioři B platí možnost doprovodu jednoho zákonného zástupce do zákulisí (backstage) divadla. Tato doprovodná osoba se nemusí prokazovat platnou vstupenkou a zpřístupněny jsou jí prostory pro soutěžící finalisty.
 15. Trenér soutěžícího finalisty (1 osoba max) má přístup do zákulisí (backstage) divadla společně se soutěžící(m) po dobu přípravy a soutěžního vystoupení dané(ho) soutěžící(ho). Nemusí se prokazovat platnou vstupenkou a zpřístupněny jsou prostory pro soutěžící finalisty.
 16. Osoby dle bodu 14. a 15. musí být nahlášeny organizátorovi předem, a to do termínu dle rozpisu, dne 13. 9. 2019.
 17. V případě jakékoli změny soutěžící finalista komunikuje s organizátorem soutěže písemně emailem na info@cespas.cz.

VII. KOSTÝM A VYSTOUPENÍ SEMIFINÁLE / FINÁLE

 1. Soutěžící mohou odkládat části kostýmu jako např. kabát, maska, bunda, sukně, ale musí i poté zůstat oblečeni v dresu, muži mohou vystupovat s odhalenou horní částí těla.
 2. Odhalování intimních partií je zakázáno.
 3. Jakákoli forma nahoty (odhalování intimních partií, poprsí u žen) povede k okamžitému vyloučení soutěžící(ho) ze soutěže.
 4. Je zakázáno tančit ve spodním prádle, topless nebo v jakémkoli erotickém prádle.
 5. Soutěžící nesmí mít na kostýmu viditelnou značku nebo logo výrobce kostýmu. Za toto mu budou strženy body hlavního porotce.
 6. Soutěžící mohou používat k tanci rekvizity, předem nahlášené organizátorovi soutěže.
 7. Rekvizity nesmí být nebezpečné zdraví nebo životu jim ani okolí. O použití rekvizit musí informovat organizátora soutěže předem, viz předem zveřejněné termíny. Nesmí se jednat o otevřený oheň (svíčka), výbušniny, drogy, omamné látky, živá zvířata, apod. Živé rekvizity pro tento ročník soutěže nejsou povoleny.
 8. Rekvizity si každý soutěžící zajišťuje sám, včetně jejich dopravy tam i zpět.
 9. Tematické zpracování soutěžní choreografie v semifinále i finále nesmí být kontroverzní, tzn. nesmí navádět k násilí, propagovat drogy a jiné omamné látky, podporovat rasovou nesnášenlivost.
 10. Tematické zpracování soutěžní choreografie v semifinále nemusí být stejné jako ve finále.
 11. Choreografie by měla obsahovat vyvážené množství spinů, dynamických kombinací, prvků na flexibilitu i silových prvků.
 12. Pro soutěžní choreografii je možné využít videoprojekci v uvedeném formátu, jejíž správné a kvalitní zpracování si každý ze soutěžících zajišťuje samostatně. Videoprojekce nesmí obsahovat žádná loga, ochranné značky, apod.
 13. Povolená obuv: taneční / sportovní obuv (baletní, jazzová, gymnastická), na podpatcích, platformy.
 14. Rukavice a chrániče na kolena nebo kotníky nejsou povoleny. Pokud zdravotní stav soutěžícího vyžaduje použití protiskluzových rukavic, je třeba zaslat potvrzení od lékaře na inf@cespas.cz .
 15. Tejpování ze zdravotních důvodů je povoleno.
 16. Gripovací prostředky není dovoleno nanášet přímo na tyč. V případě potřeby si soutěžící nanese na tělo. Není povolen grip na voskové bázi.

VIII. POROTA A SYSTÉM HODNOCENÍ

 1. Semifinálové nahrávky jsou hodnoceny třemi (3) porotci, kdy každý z porotců hodnotí všechny uvedené oblasti, tj. art & choreo, provedení, technickou náročnost.
 2. Odborná porota ve finále soutěže je složena z jednoho (1) hlavního porotce a minimálně tří (3) dalších porotců. Celkem v počtu čtyř (4) a více porotců.
 3. V porotě usednou jak odborníci na pole dance/sport, tak odborníci a choreografové dalších tanečních disciplín.
 4. Hlavní porotce je zodpovědný za veškerá bodová hodnocení soutěže. Komunikuje s ostatními porotci a organizátorem soutěže. Rozhoduje a rozděluje dané oblasti hodnocení mezi jednotlivé porotce.
 5. Hlavní porotce může soutěžícího diskvalifikovat za porušení pravidel soutěže.
 6. Laická porota je složena ze zástupců sponzorů a partnerů soutěže v počtu max 4 osoby. Vybrána je organizátorem soutěže.
 7. Složení odborné poroty bude zveřejněno na webových stránkách soutěže.
 8. Jakýkoli kontakt mezi soutěžícím a členy odborné i laické poroty je před a v průběhu finále soutěže zakázán. V případě potřeby soutěžící kontaktuje organizátora nebo osobu určenou pro kontakt se soutěžícími.
 9. Hodnocení & SCORE SHEETS

  PDF iconUmělecký dojem (art&choreo) - SOLO/DOUBLES

  PDF iconTechnická náročnost a provedení (technical bonuses & execution) - SOLO

  PDF iconTechnická náročnost a provedení (technical bonuses & execution) - DOUBLES

  PDF iconSrážky (deductions) - SOLO/DOUBLES

IX. SOUTĚŽNÍ TYČE

 1. Na soutěži budou použity soutěžní tyče o průměru 45 mm, o výšce 4,0 m značky Gympole. Značka tyčí bude upřesněna dodatečně.
 2. Tyč vpravo z pohledu diváků je spinová, tyč vlevo je statická.
 3. Mezi tyčemi je prostor 2,8 m.
 4. Rozměry tanečního prostoru (jeviště) pro finále:
  • hloubka: 10,5 m
  • šířka u portálu: 5,9 m
  • šířka ve forbíně: 8,3 m
  • portálové zrcadlo: 8 x 5 m

PDF iconOrientační plán jeviště divadlo Rokoko

X. HUDBA A VIDEOPROJEKCE

 1. Soutěžící zasílají hudbu nebo videoprojekci v požadovaném formátu nejpozději do 13. 9. 2019 na email organizátora soutěže info@cespas.cz.
 2. Na finálové vystoupení doporučujeme vzít s sebou záložní hudbu na USB nebo CD.
 3. Není kladen důraz na žánr ani profil hudební stopy - je možno použít jakoukoli hudbu s výjimkou skladeb s vulgárním, extrémistickým, diskriminujícím nebo jinak nevhodným textem.
 4. Délka skladby se rovná délce finálového vystoupení každé(ho) soutěžící(ho).

Požadované formáty a kvalita

 • Video formáty: AVI (Audio Video Interleaved) nebo MKV (Matroska video)
 • Video kvalita: 720p 16:9 (1280x720) 30 fps nebo 1080p 16:9 (1920x1080) 30 fps
 • Audio formáty: MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III) nebo MKS (Matroska sound)
 • Audio kvalita: datový tok minimálně 192kbps
 • Foto formát: JPG/JPEG, PNG
 • Foto kvalita rozlišení: 1920x1080 pixelů, případně více, ale dodržet poměr stran 16:9

XI. FOTO A VIDEO

 1. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže souhlas s použitím fotografií a videonahrávek pořízených v průběhu celé soutěže organizátorovi soutěže k propagačním účelům a v souladu s Ochrannou osobních údajů.
 2. Veškeré obrazové i audio materiály jsou natáčeny pro použití organizátora soutěže jsou jeho majetkem.
 3. Soutěžící finalista musí být během finále soutěže k dispozici pro fotografování a případné rozhovory pro média.
 4. Soutěžící si na místo konání finále MČR v POLE ART 2019 může zajistit vlastního fotografa pro pořízení vlastních obrazových materiálů, tato osoba se však musí prokázat platnou vstupenkou a nesmí při své práci nikterak omezovat výhled porotců, diváků a organizátora akce.

XII. MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE

Soutěžící může být automaticky diskvalifikován před, v průběhu nebo po soutěži na základě:

 • Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací na přihlášce, tj. např. zatajení jakýchkoli skutečností zařazení soutěžícího do odpovídající kategorie, účast a vítězství v jiných soutěží, zdravotní stav apod. Diskvalifikace se hodnotí dle závažnosti porušení soutěžního řádu.
 • Porušení pravidel a předpisů soutěžního řádu.
 • Jakékoli pomluvy na adresu organizátora, poroty, ostatních soutěžících v průběhu celé soutěže – od zveřejnění až do ukončení ročníku soutěže.
 • Nesportovní chování.
 • Ohrožování svého života a zdraví nebo života a zdraví ostatních soutěžících, organizátora, porotců nebo diváků.
 • Nedostavení se na finále soutěže nebo taneční scénu v čase svého vystoupení.
 • Vědomé odhalení intimních partií.
 • Přímé oslovování porotců za účelem diskuse o průběhu soutěže nebo přímé či nepřímé ovlivňování výsledků před nebo v průběhu soutěže.
 • Používání vulgarismů na adresu porotců, diváků, organizátora nebo ostatních soutěžících.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v pravidlech a předpisech soutěže nebo jejich příloh. Tyto změny oznámí na webových stránkách soutěže.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo, na základě rozhodnutí odborné poroty a na základě posouzení zaslané videonahrávky do semifinále soutěže, přesunout soutěžící(ho) do jiné kategorie.
 3. Organizátor během finále zajistí odborný zdravotní dozor, který bude poskytovat základní první pomoc.
 4. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za poškození a odcizení věcí soutěžících ani porotců.
 5. Organizátor se zavazuje:
  • Zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících.
  • Zkontrolovat a prověřit instalaci tyčí.
  • Zajistit prostorové zkoušky v den konání finále.
  • Zajistit čištění tyčí před vystoupením každé(ho) soutěžící(ho).
  • Zajistit porotce se všemi nezbytnými znalostmi týkajícími se této soutěže.
Printer iconVerze pro tisk

Copyright 2023

www.cespas.cz