SOUTĚŽNÍ ŘÁD – PRAVIDLA 2017

Printer iconVerze pro tisk

I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Český svaz pole & art sports, z.s. lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn jen název ČESPAS), se sídlem Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8 – Libeň. ČESPAS je spolkem zaměřeným na rozvoj dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím pohybových aktivit. ČESPAS vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách.

ČESPAS vytváří svou pravidelnou soutěžní a metodickou činností podmínky pro masové zapojení dětí, mládeže i dospělých a to jak pro rekreační formu pole & art sports, tak i pro vrcholovou úroveň.

II. TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Finále Mistrovství České republiky v Pole Art 2017 (dále jen MČR v Pole Art 2017), se koná v termínu dne 17. 9. 2017.

Místem konání je Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1.

Důležité termíny pro MČR v Pole Art 2017:

25. 5. 2017zveřejnění pravidel, termínů a spuštění soutěže MČR v Pole Art 2017
10. 7. 2017ukončení možnosti přihlášení do soutěže:
 • uzávěrka ve 23.59 dne 10. 7. 2017
 • nejzazší termín, do kdy nejpozději musí být na účet organizátora připsán účastnický poplatek, tzv. startovné
 • ukončení zasílání odkazů na videonahrávky pro hodnocení rozhodčích
21. 7. 2017termín pro zveřejnění seznamu finalistů MČR v Pole Art 2017
28. 8. 2017nejzazší termín pro zaslání hudby pro finálovou sestavu v MP3 a souvisejících požadavků pro finálovou sestavu (rekvizity, osvětlení, apod.)
17. 9. 2017finále MČR v Pole Art 2017

Účastnické (startovací) poplatky:

 • Juniors A, B – 550,- Kč
 • Jednotlivci kategorie: Amateurs, Professionals, Elite, Ženy Masters 40+, Muži – 950,- Kč
 • Doubles – 1250,- Kč (pár)

* možnost uplatnění slevy 10% pro členy ČESPAS (do přihlášky, kolonka poznámka musí být uvedeno uplatnění slevy člena)

III. PODMÍNKY ÚČASTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěžící musí mít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a zdravotní pojištění platné v době konání soutěže.
 2. Soutěž je otevřená soutěžícím z České republiky s platným občanstvím, trvalým pobytem nebo přechodným pobytem. V případě trvalého nebo přechodného pobytu je potřeba zaslat oskenovaný doklad na e-mail organizátora soutěže v den odeslání přihlášky (info@cespas.cz). V případě studia v ČR (SŠ, VOŠ, VŠ) je potřeba prokázat své studium potvrzením a razítkem školy, kterou student(ka) navštěvuje.
 3. Soutěžící mladší 18 let se mohou přihlásit pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Dokument „Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé(ho)“ u těchto soutěžících musí být zaslán e-mailem na (info@cespas.cz) v den odeslání přihlášky.

  PDF ikonaSouhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé(ho)

 4. Soutěžící musí do 7 dnů po přihlášení uhradit nevratný účastnický poplatek (startovné) na účet pořadatele soutěže. Platební informace soutěžící obdrží v potvrzovacím e-mailu po odeslání přihlášky.
 5. Soutěžící může odeslat jednu a více přihlášek.
 6. Minimální věková hranice soutěžící(ho) je 10 let v roce konání soutěže MČR v Pole Art 2017.
 7. Seznam vypsaných soutěžních kategorií MČR v Pole Art 2017:

  Juniors A + B

  • Juniors A (10–14 let) – smíšená kategorie pro dívky i chlapce
  • Juniors B (15–17 let) – smíšená kategorie pro dívky i chlapce

  Do kategorie Juniors A, B (dívky, chlapci) spadají ti soutěžící, kteří nevyučují pole dance nebo se jím neživí, v soutěžním roce 2017 nedosáhnou věku 18 let.

  Amateurs ženy (18–39 let)

  Do kategorie Amateurs spadají ti, kteří mají základní zkušenost s pole dance, nejsou lektory pole dance, nikdy nesoutěžili v profesionální soutěži, ani se neumístili na prvních třech místech v národní/mezinárodní soutěži.

  Professionals ženy (18–39 let)

  Do kategorie Professionals spadají ti, kteří vyučují pole dance, věnují se pole dance profesionálně a všichni, kteří již soutěžili v kategorii Professionals v jakékoli jiné národní nebo mezinárodní soutěži. Dále ti, kteří se v minulých ročnících pole artových soutěží umístili na prvních třech místech v amatérské soutěži. Nepatří sem ti, kteří již někdy soutěžili na elitní úrovni.

  Elite ženy (18–39 let)

  Do kategorie Elite spadají ti, kteří vyučují pole dance, věnují se pole dance profesionálně. Soutěžící, kteří se v minulých ročnících pole artových soutěží umístili na prvních třech místech v kategorii Profesionál nebo již soutěžili v kategorii Elite v jakékoli národní nebo mezinárodní soutěži.

  Masters ženy 40+

  Do této kategorie patří soutěžící, které v soutěžním roce 2017 dosáhnou věku 40 let.

  Muži 18+

  Doubles mixed 18+

  V této kategorii mohou vystupovat soutěžící, kdy alespoň jedna/jeden z vystupujících ve dvojici splňuje podmínku dosažení věku 18ti let v soutěžním roce.

 8. Pořadatelé si vyhrazují právo, na základě rozhodnutí odborné poroty a na základě zaslané videonahrávky do semifinále soutěže, přesunout soutěžící do jiné kategorie.
 9. Všechny přihlášky na MČR v Pole Art 2017 musí být vyplněny v českém jazyce.
 10. Všichni přihlášení soutěžící by měli být v dobrém zdravotním stavu a soutěžící ženy by neměly být gravidní.
 11. Soutěžící, kteří chtějí používat protiskluzové rukavice (grip gloves) musí zaslat na e-mail organizátora soutěže písemné potvrzení od lékaře, že trpí nadměrným pocením rukou nebo podobným zdravotním problémem.

IV. SYSTÉM SOUTĚŽE

Soutěž má 2 kola:

 • semifinále prostřednictvím videonahrávek
 • finále – vystoupení v divadle ABC dne 17. 9. 2017.

Porota bude hodnotit umělecký dojem, provedení a technickou náročnost výkonu.

V. SEMIFINÁLE – VIDEO KOLO

 1. Soutěžící zašle přes přihlašovací formulář na webu pořadatele soutěže odkaz na videonahrávku na YouTube o délce:
  • kategorie Juniors A+B, Amateurs: 1:00 min (tolerance +5 sekund max.)
  • kategorie Professionals, Elite, Doubles, Ženy Masters 40+ a Muži: 1:30 (tolerance +5 sekund max.)
 2. Termín pro zaslání přihlášek je nejpozději do 10. 7. 2017 23:59 hod.
 3. Video musí být natočené speciálně pro účel Soutěže Pole Art a nesmí být sestříhané, musí být v jednom záběru ve studiu nebo v domácím prostředí na čistém pozadí. V záběru nesmí být další osoby, ani jiné rušivé elementy, např. konverzace jiných osob. Video musí být natočeno z čelního pohledu. Doporučujeme natočit video z takové vzdálenosti, aby byl dobře vidět výraz, make up a kostým, ale zároveň celá postava na tyči. Příklad videa zde.
 4. Video musí být natočené při dobrém osvětlení. Videa natočená v tmavých místnostech nebudou přijata.
 5. Všechny nahrávky musí být pojmenovány: Příjmení, jméno, kategorie; např. Nová Pavlína, Amateurs ženy nebo Nová Pavlína + Starý Pavel, Doubles mixed, apod.
 6. Všichni soutěžící musí použít obě tyče rovnoměrně. Soutěžící ve všech kategoriích mají jednu tyč statickou a jednu spinovou (z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně).
 7. Soutěžící mohou použít k tanci rekvizity.
 8. Cílem je zaujmout porotu nejen svými technickými dovednostmi, ale také kostýmem, příběhem, výběrem hudby apod.
 9. Semifinálová videonahrávka je zaměřena na show, originalitu a technické provedení, náročnost a kombinaci prvků.
 10. Ze semifinále odborná porota vybere maximálně 10 postupujících soutěžících v každé kategorii. Tito soutěžící budou o postupu informováni nejpozději do 21. 7.2017.
 11. Přesný počet finalistů v dané kategorii bude oznámen až po uzavření přihlášek a po zjištění celkového počtu přihlášených účastníků do jednotlivých kategorií. U kategorie, kde bude přihlášeno 10 a méně soutěžících je postup do finále automatický. U kategorie, kde budou přihlášeni 3 a méně soutěžící, dojde k vyhlášení pouze 1. místa.
 12. Soutěžícím bude do 14ti dnů od vyhlášení postupujících do finále zasláno bodové ohodnocení od odborné poroty:
  • umělecký dojem
  • provedení
  • technická náročnost

VI. FINÁLE

 1. Délka finálového vystoupení:
  • Juniors A + B, Amateurs, Professionals, Ženy Masters 40+: vystoupení o délce 2:30 min. (tolerance + 10 sekund max.)
  • Elite, Doubles, Muži: vystoupení o délce 3:30 min. (tolerance + 10 sekund max.)
 2. Všichni soutěžící musí použít obě tyče rovnoměrně. Soutěžící ve všech kategoriích mají jednu tyč statickou a jednu spinovou (z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně).
 3. Soutěžící mohou používat k tanci rekvizity, které nejsou zdraví nebo životu nebezpečné jim ani okolí. O použití rekvizit musí informovat pořadatele předem. Nesmí se jednat o otevřený oheň (svíčka).
 4. Soutěžící ve finále zasílají hudbu ve formátu MP3 + informaci o použití rekvizit, nástupu a požadavků na světla nejpozději do 28. 8. 2017 na e-mail pořadatele soutěže info@cespas.cz.
 5. Porota vybere a vyhlásí nejlepší 3 soutěžící v každé kategorii, tj. 1., 2., 3. místo. V případě, že v dané kategorii budou pouze 3 soutěžící a méně, vyhlášeno bude pouze 1. místo této kategorie.
 6. Vystoupení ve finále jsou veřejná a uskuteční se před publikem v divadle ABC.
 7. Pokud některý z finalistů ze soutěže odstoupí, bude dána možnost soutěžit ve finále následujícímu soutěžícímu, dle bodového ohodnocení ze semifinále.

VII. KOSTÝM A VYSTOUPENÍ

 1. Odhalování intimních partií je zakázáno. Soutěžící mohou odkládat části kostýmu jako např. kabát, maska, bunda, sukně, ale musí i poté zůstat oblečeni v dresu, muži mohou vystupovat s odhalenou horní částí těla.
 2. Jakákoli forma nahoty (odhalování intimních partií, poprsí u žen) povede k okamžitému vyloučení soutěžícího ze soutěže.
 3. Je zakázáno tančit ve spodním prádle, topless nebo v jakémkoli erotickém prádle.
 4. Povolená obuv: taneční / sportovní obuv (baletní, jazzová, gymnastická), na vysokých podpatcích, platformy.
 5. Rukavice a chrániče na kolena nebo kotníky nejsou povoleny. Pokud zdravotní stav soutěžícího vyžaduje použití protiskluzových rukavic, je třeba zaslat potvrzení od lékaře na info@cespas.cz.
 6. Není povoleno používat gripovací prostředky přímo na tyč.

VIII. POROTA A SYSTÉM HODNOCENÍ

 • ART&CHOREO – originalita, umělecké vyjádření, choreografie, interpretace hudby
 • PROVEDENÍ – linie, přechody, provedení prvků a kombinací
 • TECHNICKÁ NÁROČNOST – náročnost triků, přechodů a kombinací
 1. Choreografie by měla obsahovat vyvážené množství prvků na flexibilitu, silových prvků, spinů a dynamických kombinací.
 2. Jakýkoli kontakt mezi soutěžícím a členy poroty je před a v průběhu soutěže zakázán. V případě nesrovnalostí soutěžící kontaktuje pořadatele nebo osobu pořadatelem určenou pro kontakt se soutěžícími.
 3. Detailní program soutěže a přesné instrukce pro finálové kolo, jako je časový harmonogram soutěže, průběh registrace apod. bude soutěžícím zaslán e-mailem nejpozději 7 dní před konáním finále.

IX. SOUTĚŽNÍ TYČE

 1. Na soutěži budou použity soutěžní tyče o průměru 45 mm, značky Gym pole (materiál: mosaz), o výšce 4,0 m.
 2. Tyč vpravo z pohledu diváků je spinová, tyč vlevo je statická.
 3. Mezi tyčemi je prostor cca 2,8 – 3 m.

X. HUDBA

 1. Soutěžící zasílají hudbu ve formátu MP3 nejpozději do 28. 8.2017 na e-mail pořadatele soutěže: info@cespas.cz.
 2. Záložní hudbu doporučujeme na finálové vystoupení vzít s sebou na CD, popř. na USB.
 3. Hudba může být směsí různých písní a písně mohou být zpívané.
 4. Délka hudby pro finále je dána dle soutěžní kategorie:
  • Juniors A + B, Amateurs, Professionals, Ženy Masters 40+: hudba o délce 2:30 min. (tolerance + 10 sekund max.)
  • Elite, Doubles, Muži: hudba o délce 3:30 min. (tolerance + 10 sekund max.)

XI. Foto & video

 1. Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a videonahrávek pořízených v průběhu soutěže pořadateli soutěže k propagačním účelům.
 2. Veškeré obrazové i audio materiály jsou majetkem pořadatelů soutěže.
 3. Soutěžící musí být během soutěže k dispozici pro fotografování a případné rozhovory pro média během soutěže.

XII. Možnosti diskvalifikace soutěžícího

Soutěžící může být automaticky diskvalifikován před, v průběhu nebo po soutěži na základě následujících příčin:

 • Porušení pravidel a předpisů.
 • Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací na přihlášce. Diskvalifikace záleží na typu porušení.
 • Nesportovní chování.
 • Ohrožování svého života a zdraví nebo života a zdraví ostatních soutěžících, organizátora, rozhodčího nebo diváka.
 • Nedostavení se na pódium.
 • Vědomé odhalení intimních partií.
 • Přímé oslovování rozhodčích za účelem diskuse o soutěži nebo přímé či nepřímé ovlivňování verdiktu před nebo v průběhu soutěže.
 • Použití vulgarismů na adresu rozhodčích.

XIII. Práva a povinnosti organizátora soutěže

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel a předpisů soutěže nebo jejich příloh.
 2. Jakákoliv změna bude následně oznámena na webu organizátora.
 3. Organizátor bude během akce poskytovat základní první pomoc v případě nehod nebo mimořádných událostí a lékařskou pomoc v případě vážnějších zranění.
 4. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za poškození věcí sportovců ani rozhodčích.
 5. Organizátor soutěže se zavazuje:
  • Zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení se soutěžících.
  • Zkontrolovat instalaci tyčí a prověřit je.
  • Dát soutěžícím šanci trénovat před startem soutěže.
  • Zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího.
  • Zajistit rozhodčí se všemi nezbytnými znalostmi týkajícími se soutěže.
Printer iconVerze pro tisk

Copyright 2023

www.cespas.cz